Medlemsbetingelser

1. MEDLEMSKABET

Hvert medlem får et medlemsnr. og en pinkode.

Fremmød dig med dit chiparmbånd, hver gang du møder i FIC.

Husk at opdatere din brugerprofil, hvis du ændrer navn, efternavn, adresse, telefonnummer og e-mail mv.


2. SPECIELT FOR PBS-MEDLEMMER

Det er nemt – du behøver ikke at tænke på fornyelse af dit medlemskab hver måned.

Skift af bank eller kontonr. skal gøres i banken.


3. PRISER

Der henvises til gældende prisliste. Hent prislisten i svømmehallens reception eller se mere under medlemskaber.

PBS prisstigninger kan ændres med 60 dages varsel.

Priser reguleres evt. pr. 1. august. Eventuelle ændringer varsles minimum 2 mdr. før.


4. ÅBNINGSTIDER

Se de gældende åbningstider her.

Ficness kan med en varsling på 30 dage - uden kompensation - holde lukket for aktiviteter pga. nødvendige reparationsopgaver. Der vil blive tilbudt alternative aktivitetsmuligheder.


5. EVENTS

Ficness tilbyder flere events i løbet af året. Følg med i vores event-kalender eller læs mere på opslag og nyhedsbreve.

Ficness forbeholder sig ret til at opkræve deltager­gebyr for deltagelse i events.

Ficness forbeholder sig ret til at ændre skemalagte timer i f. m. events.


6. AFLYSNINGER

Vi forbe­holder os retten til at aflyse hold, hvis der er færre end 4 tilmeldte. De tilmeldte vil få besked pr. telefon eller sms. HUSK at opdatere dit telefonnummer og mailadresse i dine medlemsoplysninger, så du modtager besked ved ændringer i din booking.

Der kan i lavsæson være perioder, hvor samtlige holdaktiviteter ikke tilbydes.


7. OPSIGELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSKAB

PBS-medlemskabet har ingen bindingsperiode, men et opsigelses- eller ændringsvarsel på løbende måned + 30 dage. (også hvis medlemskabet står i bero)

Opsigelse skal ske ved personligt fremmøde i receptionen ved svømmehallen i deres åbningstid, hvor du vil få udleveret en kvittering for din opsigelse.

Depositum på 100 kr. tilbagebetales ved aflevering af chiparmbånd, i receptionen ved svømmehallen i deres åbningstid, på din sidste træningsdag.

Vi tilbagebetaler ikke ved kontantbetalte medlemskaber.


8. BERO

Du har mulighed for at sætte dit PBS-medlemskab eller årsmedlemskab i bero:

Varighed max 4 måneder.

Gebyr for berosættelse er 75 kr.

Berosætning meddeles ved personligt fremmøde i receptionen ved svømmehallen i deres åbningstid, hvor du vil få udleveret en kvittering for din berosætning.

Medlemskabet sættes automatisk i gang igen efter aftalt slutdato for beroperioden. Ønsker du at starte før den aftalte slutdato, vil dit medlemskab blive aktiveret automatisk første gang du bruger dit armbånd.

Obs: Vælger du at opsige dit medlemskab mens det er sat i bero, vil der stadig være en opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned.


9. UDELUKKELSE VED UDEBLIVELSE AF BETALING

Hvis et medlem/firma ikke betaler medlemskabet rettidigt, bliver medlemmet udelukket fra træning indtil betaling er modtaget. Ved groft misvedligeholdelse bliver medlemskabet opsagt efter gældende opsigelsesregler - løbende måned + 30 dage.


10. VÆRDIGENSTANDE

Opbevar dine værdigenstande i de aflåselige skabe.

Ficness har ikke ansvar for tab af medlemmernes værdigenstande (tyveri, skader).

Vi opbevarer glemte sager i en måned. Henvendelse i svømmehallens reception eller på halkontoret.


11. HELBREDSTILSTAND

Du er selv ansvarlig for, at din helbredstilstand er sådan, at du uden risiko kan deltage i aktiviteter i Ficness. Vi råder dig til at opsøge din læge for et helbredstjek, inden træning påbegyndes.

Al benyttelse af faciliteter i Fredericia Idrætscenter sker på eget ansvar. Ficness er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt


12. TRIVSELSREGLER OG TRÆNINGSFORESKRIFTER

Medlemmer skal følge gældende trivselsregler og de anvisninger om træningsmetoder og anvendelse af udstyr, som meddeles skriftlig eller mundtligt af personalet i Fredericia Idrætscenter. Du bør også være ikædt passende træningstøj - og sko.

Du bedes aflevere omklædningsrum, træningscenter, svømmehal, cykler m.v. som du selv gerne vil modtage dem.


13. UDELUKKELSE AF MEDLEM

Ficness forbeholder sig ret til, uden angivelse af grund, omgående at afbryde denne aftale. I så tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.

I grove tilfælde af brud på reglerne, som f.eks. udlån af sit armbånd til en anden sker udelukkelsen af medlemmet uden nogen tilbagebetaling af evt. forudbetalinger.

Ficness er medlem af Anti Doping Danmark. Ved overtrædelse af dopingregulativet forbeholder Ficness sig ret til omgående at opsige medlemskabet.

Som medlem hos Ficness kan du blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra Anti Doping Danmark (ADD). Dette indebærer at du skal aflægge en urinprøve inden du forlader Fredericia Idrætscenter. Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i mindst 2 år fra Ficness samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.


14. FORANDRINGER

Ficness forbeholder sig ret til ændringer i åbningstiderne og til at ændre på holdaktiviteterne.

Ficness har ret til ændringer i lokaler og udstyr.

Ficness tager forbehold for force majeure.


15. BØRN

Børnemedlemskabet (7-14 år) giver adgang til svømmehal, bowlingbaner, haller og særligt målrettet holdtræning for børn.

Der er ikke adgang for børn i træningscentret eller til voksen-holdaktiviteter.


16. MEDLEMSSKAB SOM STUDERENDE/FØRTDSPENSIONIST

Du får dit medlemsskab til studie/pensionistpris ved fremvisning af gyldig dokumentation ved henvendelse i svømmehallens reception. Som studerende vil du med mellemrum blive bedt om at fremvise dit gyldige studiekort i receptionen for at beholde studierabatten. Undlader du dette, vil rabatten bortfalde og dit medlemsskab vil være til fuld pris.