Medlemsbetingelser

GENERELT

Dit medlemskab i Ficness er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab eller armbånd er vi berettiget til at opsige dit medlemskab. For at identificere dig som medlem opbevarer vi dine personoplysninger. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks opdatere disse på halbooking. Du er som medlem ansvarlig for, at Ficness til enhver tid har de korrekte personoplysninger.

Ved oprettelse af et medlemskab i Ficness accepterer du disse medlemsbetingelser, husets regler og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail.


1. MEDLEMSKABET

Hvert medlem får et medlemsnr. og en pinkode.

Fremmød dig med dit chiparmbånd, hver gang du møder i Fredericia Idrætscenter (FIC).

Husk at opdatere din brugerprofil, hvis du ændrer navn, efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail mv.


2. BETALING

Det er nemt – du behøver ikke at tænke på fornyelse af dit medlemskab hver måned.

Løbende betaling foregår via betalingskort. Du skal tilføje kortoplysninger via receptionen eller din brugerprofil på fredericia.halbooking.dk. Husk at opdatere oplysningerne hvis du skifter betalingskort eller kortet udløber.

FICNESS har ikke adgang til kortoplysninger. Alle oplysninger samt betalinger håndteres af DIPS.


3. PRISER

Der henvises til gældende prisliste. Hent prislisten i svømmehallens reception eller se mere under medlemskaber.

Ficness forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab.

Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme ved fx:

  • En rabataftale, som er tilknyttet dit medlemskab, bortfalder.
  • Ficness foretager større investeringer for at forbedre din brugeroplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter.
  • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv.

Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Ficness forøgede omkostninger.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab jævnfør vores opsigelsesvarsel.


4. ÅBNINGSTIDER

Se de gældende åbningstider her.

Ficness kan med en varsling på 30 dage - uden kompensation - holde lukket for aktiviteter pga. nødvendige reparationsopgaver. Der vil blive tilbudt alternative aktivitetsmuligheder.


5. EVENTS

Ficness tilbyder flere events i løbet af året. Følg med i vores event-kalender eller læs mere på opslag og nyhedsbreve.

Ficness forbeholder sig ret til at opkræve deltager­gebyr for deltagelse i events.

Ficness forbeholder sig ret til at ændre skemalagte timer i f. m. events.


6. AFLYSNINGER

Vi forbe­holder os retten til at aflyse hold, hvis der er færre end 4 tilmeldte. De tilmeldte vil få besked pr. telefon eller sms. HUSK at opdatere dit telefonnummer og mailadresse i dine medlemsoplysninger, så du modtager besked ved ændringer i din booking.

Der kan i lavsæson være perioder, hvor samtlige holdaktiviteter ikke tilbydes.


7. OPSIGELSE OG ÆNDRING AF MEDLEMSKAB

PBS-medlemskabet har ingen bindingsperiode, men et opsigelses- eller ændringsvarsel på løbende måned + 30 dage. Hvis medlemskabet er i bero, skal bero fjernes inden opsigelse

Opsigelse kan gøres online via dit log in på fredericia.halbooking.dk eller ske ved personligt fremmøde i receptionen ved svømmehallen i deres åbningstid, hvor du vil få udleveret en kvittering for din opsigelse.

Opsigelse kan ikke ske telefonisk eller via mail.

Dit depositum på 100 kr. tilbagebetales ved aflevering af chiparmbånd, i receptionen ved svømmehallen i deres åbningstid, på din sidste træningsdag.

Vi tilbagebetaler ikke ved kontantbetalte medlemskaber.


8. BERO

Du har mulighed for at sætte dit PBS-medlemskab eller årsmedlemskab i bero:

Bero kan have en varighed á mindst 1 måned og max. 4 måneder.

Gebyr for berosættelse er 75 kr.

Berosætning kan tastes online via fredericia.halbooking.dk eller meddeles ved personligt fremmøde i receptionen ved svømmehallen i åbningstiden, hvor du vil få udleveret en kvittering for din berosætning.

Medlemskabet sættes automatisk i gang igen efter valgte slutdato for beroperioden. Ønsker du at starte før den aftalte slutdato, vil dit medlemskab blive aktiveret automatisk første gang, du bruger dit armbånd.

Ved oprettelse af bero overføres tilgodehavender til efter bero-periodens ophør. Vælger du at opsige dit medlemskab mens det er sat i bero, vil der stadig være en opsigelsesvarsel på løbende måned + 30 dage

OBS: Ved oprettelse af Bero sættes EGYM+ ikke automatisk på pause. Kontakt ficness@fredericia.dk


9. UDELUKKELSE VED UDEBLIVELSE AF BETALING

Hvis et medlem/firma ikke betaler medlemskabet rettidigt, bliver medlemmet udelukket fra træning indtil betaling er modtaget. Ved groft misvedligeholdelse bliver medlemskabet opsagt.


10. VÆRDIGENSTANDE

Opbevar dine værdigenstande i de aflåselige skabe.

Ficness har ikke ansvar for tab af medlemmernes værdigenstande (tyveri, skader).

Vi opbevarer glemte sager i en måned. Henvendelse i svømmehallens reception eller på halkontoret.


11. HELBREDSTILSTAND

Du er selv ansvarlig for, at din helbredstilstand er sådan, at du uden risiko kan deltage i aktiviteter i Ficness. Vi råder dig til at opsøge din læge for et helbredstjek, inden træning påbegyndes.

Al benyttelse af faciliteter i Fredericia Idrætscenter sker på eget ansvar. Ficness er ikke ansvarlig for personskader eller skader i øvrigt


12. TRIVSELSREGLER OG TRÆNINGSFORESKRIFTER

Medlemmer skal følge gældende trivselsregler og de anvisninger om træningsmetoder og anvendelse af udstyr, som meddeles skriftlig eller mundtligt af personalet i Fredericia Idrætscenter. Du bør også være ikædt passende træningstøj - og sko.

Du bedes aflevere omklædningsrum, træningscenter, svømmehal, cykler m.v., som du selv gerne vil modtage dem.


13. UDELUKKELSE AF MEDLEM

Ficness forbeholder sig ret til, uden angivelse af grund, omgående at afbryde denne aftale. I så tilfælde tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger.

I grove tilfælde af brud på reglerne, som f.eks. udlån af sit armbånd til en anden sker udelukkelsen af medlemmet uden nogen tilbagebetaling af evt. forudbetalinger.

Ficness er medlem af Anti Doping Danmark. Ved overtrædelse af dopingregulativet forbeholder Ficness sig ret til omgående at opsige medlemskabet.

Som medlem hos Ficness kan du blive udpeget til dopingkontrol af kontrollanter fra Anti Doping Danmark (ADD). Dette indebærer at du skal aflægge en urinprøve inden du forlader Fredericia Idrætscenter. Prøven kan ikke afgives på et senere tidspunkt. Undlader du at gennemføre kontrollen, eller testes du positiv, er sanktionen udelukkelse i mindst 2 år fra Ficness samt alle andre centre, som har en samarbejdsaftale med ADD. Din sanktion vil være registreret i Dopingregistret, indtil den udløber.


14. FORANDRINGER

Ficness forbeholder sig ret til ændringer i åbningstiderne og til at ændre på holdaktiviteterne.

Ficness har ret til ændringer i lokaler og udstyr.

Ficness tager forbehold for force majeure.


15. BØRN

Det er tilladt at træne i træningscenteret fra man er fyldt 12 år – men kun i følgeskab med en voksen (+25 år), en voksen kan kun have et barn med af gangen. Vi anbefaler at barnet deltager på holdet ”Egym Guide”. På disse hold modtages der undervisning i korrekt brug af vores Egym maskiner.

Vores børnemedlemskab (7-14 år) giver adgang til svømmehal, udvalgte sportsgrene i idrætshallerne og særligt målrettet holdtræning for børn.


16. MEDLEMSSKAB SOM STUDERENDE/FØRTDSPENSIONIST

Du får dit medlemsskab til studie/pensionistpris ved fremvisning af gyldig dokumentation ved henvendelse i svømmehallens reception. Som studerende vil du med mellemrum blive bedt om at fremvise dit gyldige studiekort i receptionen for at beholde studierabatten. Undlader du dette, vil rabatten bortfalde og dit medlemsskab vil være til fuld pris.


17. BADMINTON, BORDTENNIS, KEGLER OG PADEL

Som medlem af Ficness har du mulighed for at benytte faciliteterne i Fredericia Idrætscenter.

Via halbooking kan du med dit medlemsnummer booke badmintonbaner, bordtennisborde, keglebaner og padelbaner. Det er gratis at booke banerne, dog er betingelsen at der er ledig hal/banetid i det ønskede tidsrum.

Vi skal gøre opmærksom på, at gæster som ikke er medlem af Ficness, skal betale 30 kr. pr. person. Dette beløb skal betales ved fremmøde ved henvendelse til receptionen.

Badmintonbaner:
Et Ficnessmedlem kan have op til 9 reservationer, og banerne kan bookes 3 uger frem.

Bordtennisborde:
Et Ficnessmedlem kan have op til 9 reservationer, og banerne kan bookes 3 uger frem.

Keglebaner:
Et Ficnessmedlem kan have op til 2 reservationer af gangen, og banerne kan bookes 2 dage frem.

Padelbaner:
Et Ficnessmedlem kan have op til 2 reservationer af gangen, og banerne kan bookes 7 dage frem.

På halkontoret er det muligt at låne badmintonketcher, plastikbolde, bordtennisbat samt bordtennisbolde.